logo
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ 2016-2017
1.
Bir şeyin sanat eseri veya sanat olabilmesi için;

I. İnsan ürünü olması

II. Güzel olması ve estetik hayranlık uyandırması

III. Özgün, tek ve yek olması gerekir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi sanat eseri değildir?
Doğru Cevap: "E" Düden Şelalesi
Soru Açıklaması
2.
"Sanat insanların gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak tarzda ifade etme olayıdır."

Yukarıdaki tarife göre sanatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Sanatta etkileme ve etkilenme yoktur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi elleri ve akıllarıyla iş yapıp da yaptıkları bu işlere duygu ve güzellik katmayan kimselerdir?
Doğru Cevap: "C" Zanaatkarlar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Dokumacılık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tarikat yapısı değildir?
Doğru Cevap: "A" Kümbet
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin yararlandığı bilim dalları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Astronomi
Soru Açıklaması
7.
ı. Cami

ıı. Mescit

ııı. Musalla

ıv. El‐Mescidül Cami

v. Namazgah

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İslam'ın ilk dönemlerinde ibadet mekanları için kullanılmayan terimlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I ve V
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait zaviyeleri oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Minare
Soru Açıklaması
9.
Medreseler neye göre sınıflandırılarak incelenir?
Doğru Cevap: "B" Eyvan ve avlularına göre
Soru Açıklaması
10.
I.Cami

II.Mescit

III.Köşk

Mescit

IV.Namazgah

V. Musalla

VI. El‐Mescidü'l Cami

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri üzeri açık ibadet mekanlarındandır?
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
logo
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ 2016-2017
11.
"Yüce Allah Kur'an‐ı Kerim'de salih amel işleyen mü'minlere altından ırmaklar akan cennetleri, bu dünyadaki nimetlerin ise en güzel ve en lezzetlisini vaad etmektedir." Cenab‐ı Hak bu vaadiyle insanın daha çok hangi yönüne hitap etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Estetik
Soru Açıklaması
12.
"Allah katında Kıyamet Günü azabı en şiddetli olan kimse musavvirlerdir." hadisinde geçen musavvirler Bedreddin Ayni'ye göre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Put yapanlar
Soru Açıklaması
13.
"İnsanın Yaratanı'na ham haliyle değil, ruh ve bedenini temizleyip, söz ve davranışlarını düzelterek, mutasavvıfların deyişiyle yoğrularak veya pişerek kavuşması" ilkesi İslam sanatına nasıl yansımıştır?
Doğru Cevap: "D" Motiflerin üsluplaştırılması (stilize edilmesi) olarak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslam sanatının gelişmesine tesir eden faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Eski geleneklere sıkı sıkıya bağlılık
Soru Açıklaması
15.
"İslam mimarisinin ilk dönemlerinde duvarlar oldukça kalın yapıldığı halde zamanla incelmiş ve cephelere daha çok pencere açılmıştır."

Buna göre bu durum aşağıdakilerden daha çok hangisi ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "D" Tecrübe ve teknolojik gelişmelerle
Soru Açıklaması
16.
İslam inancına göre Allah'ın soyut (mücerret) olması, İslam sanatının hangi karakterinin temel sebebidir?
Doğru Cevap: "B" Soyut
Soru Açıklaması
17.
" Temizlik imandandır" hadisinin İslam mimarisinde hangi yapıların ortaya çıkmasında önemli bir katkısının olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Hamam, şadırvan, çeşme
Soru Açıklaması
18.
Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan tablo ve resimlerde hakim rengin koyu, güney Avrupa ülkelerinde yapılanlarda ise açık rengin tercih edilmesi daha çok aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "B" İklimle
Soru Açıklaması
19.
Müslüman olmayan bir insanın Sultanahmet Camii'ni gördüğünde ona hayranlığını gizlemeyerek bir şeyler mırıldanması neyin bir delilidir?
Doğru Cevap: "A" Sanat duygusunun evrensel olduğunun
Soru Açıklaması
20.
Estetiğe büyük önem veren İslam dini, estetiğin kaynağını doğrudan doğruya neye dayandırmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yüce Yaratıcı'ya
Soru Açıklaması
logo
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ 2016-2017
21.
İnsanların daha çocukluk çağından itibaren gördükleri, duydukları ve hissettikleri güzelliklere karşı duyarlı ve meyyal olmaları neyin önemli bir delili sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" İnsanlardaki estetik ve sanat duygusunun fıtri oluşunun
Soru Açıklaması
22.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin bir defasında aşılı bir fidanı tutup öperek "Keşke ben de senin gibi aşılı bir ağaç olsaydım" ifadesi;

I. Hz. Peygamber'in estetik dünyası

II. Hz. Peygamber'in rakik kalpli oluşu

III. Hz. Peygamber'in gelişmiş bir güzellik anlayışına sahip olması

IV. Hz. Peygamber'in çevresindeki güzelliklere karşı duyarlı olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız IV
Soru Açıklaması
23.
I. Kurna

II. Külhan

III. Türbe

IV. Mescit

V. Eyvan

VI. Avlu

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hamamlarda bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" III, IV ve VI
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi yarı dini askeri yapı niteliğine sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Ribat
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi musikişinaslığı ve sesinin güzelliği ile bilinen peygamberdir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Davud
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi güzellik ve estetik faaliyetlere daha düşkün olan peygamberdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Süleyman
Soru Açıklaması
27.
"Tasvir, tabiatta mevcut veya muhayyel, herhangi bir nesnenin gölge meydana getirecek veya getirmeyecek şekilde benzerinin yapılmasıdır"

Tasvirin bu tarifine göre aşağıdakilerden hangisi tasvir sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Şiir
Soru Açıklaması
28.
İslam sanatının daha önceki mevcut sanatların aksine figüratif ve natüralist bir sanat olmaktan kurtulup mücerret (soyut) bir sanat haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin önemli bir sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Tasvirin hoş karşılanmamasının
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi İslam sanatının mücerret (soyut) bir sanat olmasının en temel sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Allah'ın elle tutulur, gözle görülür bir varlık olmaması
Soru Açıklaması
30.
I. Çin

II. Vizigot

III.Yemen

IV. Orta Asya

V. Sasani

VI. Bizans

VII. Helenistik

İslam mimarisinin ilk dönemlerinde inşa edilen Şam Ümeyye, Kudüs Kubbetüssahra ve Kusayr‐ı Amra gibi eserlerin süslemelerinde yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin etkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" V, VI ve VII
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR