logo

1.
HANGİ ŞIKTA ZAHİRİN TARİFİNDE YANLIŞ EŞLEŞTİRME YAPILMIŞTIR
Doğru Cevap: "A" EŞ,ARİ: kişinin kıyasa ve içtihada başvurmasına gerek kalmadan kolayca anlayabildiği lafız.
Soru Açıklaması
2.
NASS,IN LUGAT ANLAMI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
Doğru Cevap: "A" Bir kelimenin hüküm belirten bir kelime olmasından kaynaklanan mücmel
Soru Açıklaması
3.
Şafii Usulcu semaniye göre Müteşabih in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın bilgisini kendisine özel kılıp yaratılanlardan hiç birisini mahiyetini anlamaya vakıf kılmadığı, ancak onları kendisiyel kastedilen mananın hakk olduğuna imanla mükellef tuttuğu kelamdır
Soru Açıklaması
4.
Şafii Usulcu semaniye göre Müteşabih in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın bilgisini kendisine özel kılıp yaratılanlardan hiç birisini mahiyetini anlamaya vakıf kılmadığı, ancak onları kendisiyel kastedilen mananın hakk olduğuna imanla mükellef tuttuğu kelamdır
Soru Açıklaması
5.
Müşkil, kendisinde bulunan kapalılığın kaynağı açısından iki kısma ayrılmaktadır.

1-Kendisiyle Kastedilen Anlamın Kapalılığı Sebebiyle Müşkil

2- Kelimenin Garib Bir Kelime Olmasından Kaynaklanan müşkil

3- Bedii Bir İstiareden Kaynaklanan Müşkil

4- Kendisiyle Kastedilen Anlamın açıklığı Sebebiyle Müşkil

Yukarıdakilerden hangi ikisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1-3
Soru Açıklaması
6.
Delalet asagıdakı ilimlerden hangısıyle yakından ilgilenmez?
Doğru Cevap: "A" tefsir
Soru Açıklaması
7.
asagıdakılerden hangısı delaletın anlamlarndan değildir?
Doğru Cevap: "A" asagıdakılerden hangısı delaletın anlamlarndan değildir?
Soru Açıklaması
8.
asagıdakılerden hangısı delalet turlerınden degıldır?
Doğru Cevap: "A" nakli delalet
Soru Açıklaması
9.
Dumanın atese delalet etmesı hangı delalet türüne örnektir?
Doğru Cevap: "A" akli
Soru Açıklaması
10.
dalalet edene ......... delalet edılen ise ........ denir. boslugu doldurunuz
Doğru Cevap: "A" dal- medlul
Soru Açıklaması
logo

11.
kalem kelımesini duyunca bunun yazı yazmak ıcın kullanılan bir arac oldugunu beynin kavraması hangısı delalet cesıdıne örnektır?
Doğru Cevap: "A" vazi
Soru Açıklaması
12.
Bizi ilkinin bilgisinden ikincisinin bilgisine ulastıran delalet cesıdı hangısıdır?
Doğru Cevap: "A" akli
Soru Açıklaması
13.
Bir insanın yuksek atesı sebebıyle hasta oldugunun anlasılması hangı delalete örnektır?
Doğru Cevap: "A" tabii
Soru Açıklaması
14.
asagıdakılerden hangısınde lafzın delaletinin bolumlerı dogru verılmıstır?
Doğru Cevap: "A" mantuk- mefhum
Soru Açıklaması
15.
Lafzın delaletlerınden , anlamı en kuvvetlı ve acık olanı hangısıdır?
Doğru Cevap: "A" mantuk
Soru Açıklaması
16.
baska bır seye gerek kalmadan direk anlamına ulasılan lafızlar hangısıdır?
Doğru Cevap: "A" sarih mantuk
Soru Açıklaması
17.
asagıdakılerden hangısı gayrı sarih mantıgın cesıtlerınden degıldır?
Doğru Cevap: "A" ifade
Soru Açıklaması
18.
hangisi 'anlasılan sey' anlamına gelir?
Doğru Cevap: "A" mefhum
Soru Açıklaması
19.
) lafzın soylenmeyen alana delaletıne ......... denir ?
Doğru Cevap: "A" mufhumul-muvafakat
Soru Açıklaması
20.
hanefiler delalet yollarını 4baslık altında incelerler. hangısı bunlardan degıldrı?
Doğru Cevap: "A" iktiva
Soru Açıklaması
logo

21.
ibarenin ve ya işaretin delaletiyle lafızdan anlasılan mana, sözlukte o mana icin vaz olunmussa lafzın bu manaya delaleti ibarenin hangı delaletidir?
Doğru Cevap: "A" mutabiki delalet
Soru Açıklaması
22.
) 'himayeniz altındaki yetimlere haksızlık etmekten korkarsanız, hosunuza giden kadınlardan ikişer, ücer dörderiyle nikahlanın eger onlar arasında adaletle davranamamaktan korkarsanız o zaman bir tane alın ' ayetındekı delalet cesidi nedir?
Doğru Cevap: "A" mutabiki delalet
Soru Açıklaması
23.
Onların beslenmesı ve giyimi örfe uygun olarak babaya aittir.. örnegı hangı delalet

cesıdıdır?
Doğru Cevap: "A" iltizam
Soru Açıklaması
24.
delalet yollarını kuvvet bakımından dogruca sıralayınız.
Doğru Cevap: "A" ibarenin delaleti- işaretin- nassın- iktizanın
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR