logo

1.
Organon külliyatından hangisi tartışma tekniğini anlatır?
Doğru Cevap: "D" Topikler
Soru Açıklaması
2.
Arz bir gezegendir ve Arz’da insanlar yaşamaktadır.
Merih de bir gezegendir.
O halde Merih’te de insanlar yaşar, çıkarımı hangi tür akıl
yürütmedir?
Doğru Cevap: "C" Temsil (Analoji)
Soru Açıklaması
3.
Bir kimse, incitici bir dil kullanan birisine;
Kalp kırmak kötü şeydir, diyerek zihninden
şöyle bir kıyas yapmış olabilir.
Senin yaptığın kalp kırmaktır.
Kalp kırmak kötü şeydir.
O halde senin yaptığın kötü şeydir.
Mantıkta bu kıyas türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Matvi kıyas
Soru Açıklaması
4.
Hangi önerme türü yakiniyatın bölümlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Müsellemat
Soru Açıklaması
5.
Öncülleri “yakiniyat” denilen önerme türlerinden kurulan
kıyasa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Burhan
Soru Açıklaması
6.
Mantığın ilkeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
Aristoteles'in görüşüdür?
Doğru Cevap: "E" Mantık ilkeleri, hem varlığa hem de zihne aittir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki önerme çiftlerinin ifade ettiği karşı olum
(tekabül) ilişkilerini doğru bir şekilde sıralayan şık
hangisidir?
I- Bütün İnsanlar Günahkardır-Bazı insanlar Günahkar
değildir
II- Bütün İnsanlar Günahkardır-Bazı İnsanlar Günahkardır
III-Bütün İnsanlar Günahkardır-Hiçbir İnsan Günahkar
Değildir
Doğru Cevap: "B" Çelişik-Altık- Karşıt
Soru Açıklaması
8.
Tasdik, iki kavram arasında bağ kurmaktır. Bu bağla iki
kavram, ya birbirine yaklaştırılır veya uzaklaştırılır.
Tasdikte iki kavram arasındaki yaklaştırma veya
uzaklaştırma çift taraflıdır. Kavramların bu yaklaştırma
veya uzaklaştırılması, gerçekte vuku bulur veya bulmaz.
Bu çift taraflılık iki hakikat değeri üzerine kurulmuştur.
Akıl, bir tarafı seçmede kararlı ise ve seçilen taraf da
gerçeğe uyuyorsa, böyle bir tasdik (bilgi) ne tür bir
tasdiktir?
Doğru Cevap: "D" Yakin
Soru Açıklaması
9.
Bazı canlılar insandır. Bazı K O dur
Hiçbir insan uçmaz. Hiçbir O B değildir
O halde bazı canlılar uçmaz. Bazı K B değildir
Yukarıdaki kıyas örneği kaçıncı şekilden geçerli bir
moddur?
Doğru Cevap: "B" I.Şekil I E O
Soru Açıklaması
10.
Kıyas kurallarına göre aşağıdaki hangi kıyas örneği geçerli
bir moddur?
Doğru Cevap: "C" A I I
Soru Açıklaması
logo

11.
Güneş doğarsa gündüz olur.
Gündüz olursa ortalık aydınlanır.
Güneş doğarsa ortalık aydınlanır.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
Doğru Cevap: "B" İki öncülü de bitişik şartlı olan şartlı bitişmeli kıyas
Soru Açıklaması
12.
Mantık, bilimlere bir giriş, bir metot, bir yöntemdir,
görüşünün eşdeğeri bilgi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mantık, bütün bilimlerin anahtarıdır; hepsinde ortak olan kuralları verir.
Soru Açıklaması
13.
Su yüz derece sıcaklıkta kaynatılırsa su buharlaşır.
Su buharlaşmamıştır.
O halde su yüz derece sıcaklıkta kaynatılmamıştır.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
Doğru Cevap: "C" Seçmeli Kıyas
Soru Açıklaması
14.
Eğer bu, insan ise canlıdır;
Fakat bu, canlı değildir;
Öyleyse ........................................
Yukarıdaki seçmeli kıyasın sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öyleyse bu, insan değildir.
Soru Açıklaması
15.
Her ne zaman oda aydınlık olursa gündüz olur değildir.
Her ne zaman güneş doğarsa gündüz olur.
O halde.................................................................
Yukarıda iki bitişik şartlıdan oluşan kıyasın sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" O halde her ne zaman oda aydınlık olursa güneş doğmuş değildir.
Soru Açıklaması
16.
Hakkında hüküm vermek istediğimiz grubun bir kısmını
inceleyip onlarda tespit ettiğimiz durumu grubun tamamı
için geçerli sayan akıl yürütme biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tümevarım
Soru Açıklaması
17.
Kıyas kurallarına göre hangi kıyas örneği geçersiz bir
moddur?
Doğru Cevap: "C" OAA
Soru Açıklaması
18.
Her ne zaman insan hareket ederse kan dolaşımı hızlanır.
Her ne zaman kan dolaşımı hızlanırsa insan sağlıklı olur.
Her ne zaman insan hareket ederse sağlıklı olur.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
Doğru Cevap: "A" İki öncülü de bitişik şartlı olan şartlı bitişmeli kıyas
Soru Açıklaması
19.
Mıknatıs bu cismi çekiyorsa bu cisim demirdir.
Mıknatıs bu cismi çekmemektedir.
O halde .....................
Yukarıdaki seçmeli kıyasın doğru sonucu hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bu cisim demir değildir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mantığın amaçlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Doğru bilginin kriterlerini ortaya koymak.
Soru Açıklaması
logo

21.
Bütün metaller genleşir
Bakır metaldir
Bakır metaldir ve genleşir
Yukarıdaki kıyasta yapılan kural hatası aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Orta terimin sonuçta bulunması
Soru Açıklaması
22.
Hiçbir bitki cansız değildir, önermesinin düz döndürmesi
hangi önermedir?
Doğru Cevap: "A" Hiçbir cansız bitki değildir.
Soru Açıklaması
23.
Aristoteles, dille düşünce arasındaki münasebetin kısaca
açıklamasından başlayarak kavram, önerme, kıyas ve
ispat teorilerini kurmuştur. Çünkü onun mantık
sisteminde kavramlar, önermeleri; önermeler de kıyasları
oluşturur. İşte Aristoteles bu dil ve muhtevaların üstünde
mantık ilke ve kurallarını araştırır. Çünkü bunlar değişmez
ve birdir, düşünmenin formunu oluşturur.
Aristoteles, asıl düşünmenin formunu hangi teoride
ortaya koyar?
Doğru Cevap: "C" Kıyas Teorisi
Soru Açıklaması
24.
Bu ırmak gürlüyor.
Gürleyen hareket eder.
Hareket eden donmamıştır.
Donmamış olan akıcıdır.
Akıcı olan beni üstünde tutamaz.
Öyleyse bu ırmak beni üstünde tutamaz.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
Doğru Cevap: "D" Zincirleme kıyas
Soru Açıklaması
25.
Bir önerme aynı zamanda hem doğru hem yanlış değerini
alamaz, önermesi hangi mantık ilkesini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Üçüncü Halin İmkansızlığı
Soru Açıklaması
26.
Mantık ilkeleri doğuştan zihnimizde hazır halde
mevcuttur. Mantık ilkeleri a prioridir. Bu nedenle zorunlu
olarak doğrudur. Bu ilkeler, zorunluluğu, analitik
olmasından kaynaklanan önermelerin en açık örneğidir.
Bu görüşü hangi akım ileri sürmektedir?
Doğru Cevap: "B" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
27.
Öncüllerle sonuç ilişkisi bakımından kıyas, aşağıdakilerden
hangi akıl yürütmeyi gösterir?
Doğru Cevap: "E" Öncüllerin başka bir bilgiye ihtiyaç olmaksızın sonucu gerektirdiği akıl yürütme.
Soru Açıklaması
28.
Bir cisim olan toprak tartılabilendir.
Bir cisim olan su da tartılabilendir.
O halde bütün cisimler tartılabilendir.
Yukarıdaki çıkarım ne tür bir çıkarımdır?
Doğru Cevap: "D" Tümevarım
Soru Açıklaması
29.
Hiçbir insan ölümsüz değildir, önermesinin çelişiği hangi
önermedir?
Doğru Cevap: "B" Bazı insanlar, ölümsüzdür.
Soru Açıklaması
30.
Bazı varlıklar, bileşiktir.
Her bileşik, sonradan olmadır.
O halde .............................................
Yukarıdaki kıyas kaçıncı şekildendir ve sonucu nedir?
Doğru Cevap: "E" Birinci şekil-Bazı varlıklar, sonradan olmadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR