logo

1.
Aristoteles’in Mantık sisteminde ele alınan
temel konuların öncelik sırası hangi şıkta
doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kavram, önerme, kıyas, ispat teorileri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mantığın
amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Doğru bilginin kriterlerini ortaya koymak
Soru Açıklaması
3.
Klasik mantığa göre hangi özellik mantık
ilkeleri için söz konusu olamaz?
Doğru Cevap: "A" İspatlanmıştır‐doğruluğu belgelenmiştir.
Soru Açıklaması
4.
“Bazı sular temizdir.” önermesinin düz
döndürmesinin çelişiği aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hiçbir temiz olan, su değildir.
Soru Açıklaması
5.
Portakal meyvedir ve C vitamini içerir. Elma
da meyvedir. O halde elma da C vitamini
içerir.
Yukarıdaki akıl yürütmelerin türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Analoji
Soru Açıklaması
6.
Bütün metaller genleşir.
Bakır metaldir.
Bakır metaldir ve genleşir.

Yukarıdaki kıyasta yapılan kural hatası
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Orta terimin sonuçta bulunması
Soru Açıklaması
7.
“Bazı bitkiler canlıdır.” önermesinin alt
karşıtının çelişiğinin düz döndürmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bazı canlılar bitkidir.
Soru Açıklaması
8.
“Yer Gezegeninin atmosferi vardır ve üzerinde
canlılar yaşar.
Merih’te atmosfer vardır.
O halde Merih’te de canlılar yaşar.”
çıkarımı hangi akılyürütmenin örneğidir?
Doğru Cevap: "C" Temsil (Analoji)
Soru Açıklaması
9.
“Bir öznenin bir yükleme, aynı zamanda hem
sahip olup hem de sahip olmaması
imkânsızdır.”
Yukarıdaki önerme aşağıdaki mantık
ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Çelişmezlik
Soru Açıklaması
10.
“Kıyasın şekilleri ve geçerli modları için bazı
kurallar vardır. Mesela birinci şekil ve onun
modları için öncüllerin niteliği açısından
küçük öncül mutlaka olumlu olup, öncüllerin
niceliği açısından büyük öncül mutlaka tümel
olmalıdır.”
Yukarıdaki bilgiye göre kıyasın birinci şeklinin
geçerli modları hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Küçük Öncül A I A I Büyük Öncül A E E A Sonuç A O E I
Soru Açıklaması
logo

11.
Her O B dir.
Her O K dır.
Bazı K B dir.
Yukarıdaki kıyas kaçıncı şekilden bir kıyastır?
Doğru Cevap: "C" Üçüncü Şekil
Soru Açıklaması
12.
Organon külliyatından hangisi tartışma tekniğini anlatır?
Doğru Cevap: "D" Topikler
Soru Açıklaması
13.
Arz bir gezegendir ve Arz’da insanlar yaşamaktadır.
Merih de bir gezegendir.
O halde Merih’te de insanlar yaşar, çıkarımı hangi tür akıl
yürütmedir?
Doğru Cevap: "C" Temsil (Analoji)
Soru Açıklaması
14.
Bir kimse, incitici bir dil kullanan birisine;
Kalp kırmak kötü şeydir, diyerek zihninden
şöyle bir kıyas yapmış olabilir.
Senin yaptığın kalp kırmaktır.
Kalp kırmak kötü şeydir.
O halde senin yaptığın kötü şeydir.
Mantıkta bu kıyas türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Matvi kıyas
Soru Açıklaması
15.
Hangi önerme türü yakiniyatın bölümlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Müsellemat
Soru Açıklaması
16.
Öncülleri “yakiniyat” denilen önerme türlerinden kurulan
kıyasa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Burhan
Soru Açıklaması
17.
Mantığın ilkeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
Aristoteles'in görüşüdür?
Doğru Cevap: "E" Mantık ilkeleri, hem varlığa hem de zihne aittir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki önerme çiftlerinin ifade ettiği karşı olum
(tekabül) ilişkilerini doğru bir şekilde sıralayan şık
hangisidir?

I- Bütün İnsanlar Günahkardır-Bazı insanlar Günahkar
değildir
II- Bütün İnsanlar Günahkardır-Bazı İnsanlar Günahkardır
III-Bütün İnsanlar Günahkardır-Hiçbir İnsan Günahkar
Değildir
Doğru Cevap: "B" Çelişik-Altık- Karşıt
Soru Açıklaması
19.
Tasdik, iki kavram arasında bağ kurmaktır. Bu bağla iki
kavram, ya birbirine yaklaştırılır veya uzaklaştırılır.
Tasdikte iki kavram arasındaki yaklaştırma veya
uzaklaştırma çift taraflıdır. Kavramların bu yaklaştırma
veya uzaklaştırılması, gerçekte vuku bulur veya bulmaz.
Bu çift taraflılık iki hakikat değeri üzerine kurulmuştur.
Akıl, bir tarafı seçmede kararlı ise ve seçilen taraf da
gerçeğe uyuyorsa, böyle bir tasdik (bilgi) ne tür bir
tasdiktir?
Doğru Cevap: "D" Yakin
Soru Açıklaması
20.
Bazı canlılar insandır. Bazı K O dur
Hiçbir insan uçmaz. Hiçbir O B değildir
O halde bazı canlılar uçmaz. Bazı K B değildir
Yukarıdaki kıyas örneği kaçıncı şekilden geçerli bir
moddur?
Doğru Cevap: "B" I.Şekil I E O
Soru Açıklaması
logo

21.
Kıyas kurallarına göre aşağıdaki hangi kıyas örneği geçerli
bir moddur?
Doğru Cevap: "C" A I I
Soru Açıklaması
22.
Güneş doğarsa gündüz olur.
Gündüz olursa ortalık aydınlanır.
Güneş doğarsa ortalık aydınlanır.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
Doğru Cevap: "B" İki öncülü de bitişik şartlı olan şartlı bitişmeli kıyas
Soru Açıklaması
23.
Mantık, bilimlere bir giriş, bir metot, bir yöntemdir,
görüşünün eşdeğeri bilgi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mantık, bütün bilimlerin anahtarıdır; hepsinde ortak olan kuralları verir.
Soru Açıklaması
24.
Su yüz derece sıcaklıkta kaynatılırsa su buharlaşır.
Su buharlaşmamıştır.
O halde su yüz derece sıcaklıkta kaynatılmamıştır.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
Doğru Cevap: "C" Seçmeli Kıyas
Soru Açıklaması
25.
Eğer bu, insan ise canlıdır;
Fakat bu, canlı değildir;
Öyleyse ........................................
Yukarıdaki seçmeli kıyasın sonucu aşağıdakilerden
hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Öyleyse bu, insan değildir.
Soru Açıklaması
26.
Her ne zaman oda aydınlık olursa gündüz olur değildir.
Her ne zaman güneş doğarsa gündüz olur.
O halde.................................................................
Yukarıda iki bitişik şartlıdan oluşan kıyasın sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" O halde her ne zaman oda aydınlık olursa güneş doğmuş değildir.
Soru Açıklaması
27.
Hakkında hüküm vermek istediğimiz grubun bir kısmını
inceleyip onlarda tespit ettiğimiz durumu grubun tamamı
için geçerli sayan akıl yürütme biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tümevarım
Soru Açıklaması
28.
Kıyas kurallarına göre hangi kıyas örneği geçersiz bir
moddur?
Doğru Cevap: "C" OAA
Soru Açıklaması
29.
Her ne zaman insan hareket ederse kan dolaşımı hızlanır.
Her ne zaman kan dolaşımı hızlanırsa insan sağlıklı olur.
Her ne zaman insan hareket ederse sağlıklı olur.
Yukarıdaki kıyas ne tür bir kıyastır?
Doğru Cevap: "A" İki öncülü de bitişik şartlı olan şartlı bitişmeli kıyas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR